نویسنده = محمود محمودزاده
تعداد مقالات: 1
1. اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-130

محمود محمودزاده