نویسنده = محمد رضا حمیدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک

دوره 7.1، شماره 27، پاییز و زمستان 1386، صفحه 43-62

محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژة قره چه؛ عبدالمجید عبدالباقی