نویسنده = بابک برخـوردار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان

دوره 7.1، شماره 27، پاییز و زمستان 1386، صفحه 105-120

علی ملاحسینــی؛ بابک برخـوردار