نویسنده = محمد‌رضا زالی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-6

سید محمد مقیمی؛ محمدرضا زالی؛ شیرمراد مرزبان


3. طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا)

دوره 6.1، شماره 23، پاییز و زمستان 1385، صفحه 37-62

مریم دانشور؛ عادل آذر؛ محمد رضا زالی


4. آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی

دوره 6.1، شماره 21، بهار و تابستان 1385، صفحه 125-148

محمدرضا زالی؛ مهرداد مدهوشی؛ سید ابوالقاسم حسینی


5. بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 51-82

محمد‌رضا زالی؛ سید مصطفی رضوی