نویسنده = امید پورحیدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام)

دوره 6.1، شماره 23، پاییز و زمستان 1385، صفحه 13-36

امید پورحیدری؛ فهیمه زاهری