نویسنده = بهاره واثق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی

دوره 6.1، شماره 23، پاییز و زمستان 1385، صفحه 63-88

سیدرضا سید جوادین؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق