نویسنده = محمدرضا کسمتی
تعداد مقالات: 1
1. مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی

دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 107-122

محمدرضا کسمتی