نویسنده = سیدمصطفی سیدعلیپور
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران)

دوره 2.1، شماره 5، بهار و تابستان 1381، صفحه 79-98

مهرداد مدهوشی؛ سیدمصطفی سیدعلیپور