نویسنده = مجتبی براری
تعداد مقالات: 2
1. رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-136

دکترسید رضا سید جوادین؛ مجتبی براری؛ کاظم ذبیح زاده


2. بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری

دوره 1، شماره 36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-82

بهرام رنجبریان؛ مجتبی براری