نویسنده = رقیه بهشنی راد
تعداد مقالات: 1
1. امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-31

محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشنی راد؛ وحید سلطانزاده