نویسنده = مهناز همتی نوعدوست گیلانی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-136

مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ آسیه معتمدفرد