نویسنده = آذر کفاش پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 109-134

سعید مرتضوی؛ آذر کفاش پور؛ آفاق ارجمندی پور