نویسنده = محمد جواد زارع بهنمیری
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 135-156

اسفندیار ملکیان؛ محمد جواد زارع بهنمیری