نویسنده = مرتضی رضا زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-178

محمود یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ مرتضی رضا زاده