نویسنده = سجاد حبیبیان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-58

حبیب ابراهیم پور؛ حسن خلیلی؛ سجاد حبیبیان؛ مردعلی کریمی