نویسنده = رمضان غلامی اواتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-82

جمشید سالار؛ رمضان غلامی اواتی