نویسنده = محمد فتحیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-127

مهدی غضنفری؛ مجتبی رئیس صفری؛ محمد فتحیان