کلیدواژه‌ها = معادله‌ی ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-108

کریم کیاکجوری؛ احمد جعفر نژاد؛ سید علی اکبر حسین زاده