کلیدواژه‌ها = استراتژیک
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-3

صادق علی موحد منش؛ علی اکبر آقاجانی افروزی