کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 3
3. بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 13-36

حسنعلی آقاجانی؛ سید علی اکبر حسین زاده