کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-168

علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ مرضیه میرزایی فر


2. بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 4-4

محمود یحیی زاده فر؛ میثم شیرخدایی؛ ایوب رمضانی


3. بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-82

جمشید سالار؛ رمضان غلامی اواتی