کلیدواژه‌ها = شدّت صادرات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 127-154

پرویز محمدزاده؛ سکینه سجودی