کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-7

محسن علیزاده ثانی؛ محمدرضا طبیبی؛ مریم کاوسی