کلیدواژه‌ها = روابط علی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-5

احمدرضا قاسمی؛ محمدحسن ملکی؛ اصف کریمی