کلیدواژه‌ها = اخلاق
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-122

10.22080/jem.2019.16013.2855

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محمود متوسلی


2. رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 117-136

دکترسید رضا سید جوادین؛ مجتبی براری؛ کاظم ذبیح زاده