کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 4
ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

دوره 12، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 149-180

10.22080/jem.2020.18140.3117

سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی

دوره 2، شماره 38، شهریور 1389، صفحه 35-52

فرج اله رهنورد؛ حبیب ا... طاهرپورکلانتری؛ اعظم رشیدی


طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور

دوره 8.1، شماره 31، اسفند 1387، صفحه 101-124

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ ندا میزانی


طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا)

دوره 6.1، شماره 23، اسفند 1385، صفحه 37-62

مریم دانشور؛ عادل آذر؛ محمد رضا زالی