کلیدواژه‌ها = ماهیت شغل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی

دوره 1، شماره 33، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-76

حسنعلی بختیارنصرآبادی؛ سعید رجایی پور؛ قربانعلی سلیمی؛ فاطمه طاهر پور؛ محمد پرتوی