کلیدواژه‌ها = ارزش همگانی و مدیریت کیفیت
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران

دوره 8.1، شماره 31، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-100

فرج اله رهنورد