کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی

دوره 8.1، شماره 29، بهار و تابستان 1387، صفحه 57-72

حبیب‌اله حلیمی جلودار