کلیدواژه‌ها = طرح تکفا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران

دوره 7.1، شماره 27، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-80

فرج اله رهنورد؛ داریوش محمدی