کلیدواژه‌ها = چرخه‌ی عمر روابط با دانشجویان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

دوره 7.1، شماره 27، پاییز و زمستان 1386، صفحه 81-104

علی‌اکبر فرهنگی؛ روح الله نوری؛ محمدرحیم اسفیدانی