کلیدواژه‌ها = وهم‌های کارآفرینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 51-82

محمد‌رضا زالی؛ سید مصطفی رضوی