کلیدواژه‌ها = مهارت‌های ارتباطی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران

دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 123-144

سعید مرتضوی؛ حمید مهربان