کلیدواژه‌ها = مدیریت آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش

دوره 2.1، شماره 5، بهار و تابستان 1381، صفحه 13-34

رمضان حسن‌زاده؛ نرگس حشمتی