کلیدواژه‌ها = نیازسنجی آموزشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی

دوره 2.1، شماره 5، بهار و تابستان 1381، صفحه 35-54

حبیب‌اله دعایی؛ ابراهیم ابراهیم عاقل