کلیدواژه‌ها = کنترل های بنیادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-86

بهروز درّی؛ محمد حکاک