موضوعات = فناوری
تعداد مقالات: 9
امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1395، صفحه 13-31

محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشنی راد؛ وحید سلطانزاده


نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 8، شماره 15، شهریور 1395، صفحه 113-136

آتنا هدایتی ولوکلا؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی