موضوعات = مدیریت و سازمان
تعداد مقالات: 3
ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته

دوره 13، شماره 26، دی 1400، صفحه 255-278

10.22080/jem.2021.19474.3303

حمید زاهدی؛ مهرداد متانی؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ اسدالله مهرآرا


تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1397، صفحه 97-122

10.22080/jem.2019.16013.2855

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محمود متوسلی