راهنمای نویسندگان

 به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات (جدید)

پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی

 از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود جهت تسریع در  فرایند بررسی مقاله و جلوگیری از تاخیر در داوری، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

شرایط بررسی مقالات:

 1. حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. بنابراین مقاله باید مستخرج از پایان نامه دانشجویی بوده یا مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی مصوب باشد.

 2. مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

 3. نویسنده مسئول مکاتبات استاد راهنما یا مجری طرح باشد.   

 4. نویسندگان مقاله در پایان نامه دانشجویی فقط اساتید راهنما، مشاور و خود دانشجو و  در طرح های پژوهشی مجری و همکاران طرح پژوهشی باشد.

 5. برگه مربوط به "تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله" در  "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد. (تبعا نویسنده مسئول مکاتبات عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری خواهد بود).

 6. برگه مربوط به "فرم تعارض منافع " در  "پژوهشنامه  مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.
 7. جکیده مبسوط (چکیده تفضیلی) مقاله به زبان انگلیسی مطابق راهنمای نویسندگان
 8. موضوع سرقت ادبی و رعایت اصول اخلاقی انتشار مقاله بسیار مهم می‌باشد.
 9. جناچه در هر مرحله از داوری یا حتی بعد از انتشار مقاله مشخص گردد که مقاله مزبور در شمول سرقت ادبی محرز می باشد یا حق کپی رایت رعایت نشده است و یا در مشخصات نویسندگان تخلف آشکار صورت گرفته است، نشریه بلافاصله مبادرت به حذف مقاله از سایت گرفته و پیگیری بیشتر را از طریق مراجع قانونی حق خود می داند.
 10.  طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ  1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسه ORCID  باشند. در غیر اینصورت مقاله‌های نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیند داوری ارسال نخواهند شد.

فایل راهنمای کلی نویسندگان

فایل راهنمای عملیاتی نویسندگان

 واریز وجه

 •  به اطلاع می رساند پرداخت هزینه پذیرش (4000000 ریال)  از طریق درگاه سایت امکان پذیر می باشد.

 • پرداخت هزینه انتشار از طریق  مرورگر Mozilla Firefox قابل انجام است.

 توجه داشته باشید که فقط نویسنده مسئول مکاتبات قادر به بارگذاری فایل ها و اعمال هرگونه تغییر خواسته شده می باشد.  نویسندگان همکار فقط و فقط می توانند تغییرات را مشاهده نمایند.