موضوعات = مدیریت کارآفرینی
ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 29-47

10.22080/jem.2022.22915.3696

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی


ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 197-227

10.22080/jem.2022.21726.3575

سلمان عیوضی نژاد؛ سیدمحمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی


شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 483-512

10.22080/jem.2022.20483.3433

مریم یساری؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ فاطمه طاهری


عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 513-533

10.22080/jem.2022.20508.3435

سیدمحمدحسین هاشمی نسب؛ رحمان غفاری؛ احمد جعفری صمیمی


تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها)

دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 257-275

10.22080/jem.2021.20237.3406

علی رضا تمجید پامچلو؛ مرتضی خاکپور؛ کیومرث کیانی


ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 347-373

10.22080/jem.2021.20425.3426

مجتبی نصیری؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی نسیمی؛ حسین دیده خانی


مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم

دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 517-546

10.22080/jem.2022.21283.3530

اصغر محمدی فاتح؛ محمد مهدی؛ علی اصغر سالار نژاد


مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب

دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 601-625

10.22080/jem.2022.21650.3566

محمدعلی کرامتی؛ سمیه یوسفی طوین؛ طهمورث سهرابی


نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی)

دوره 13، شماره 26، دی 1400، صفحه 193-220

10.22080/jem.2021.19737.3333

حمیدرضا عباسی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری


بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 81-103

10.22080/jem.2017.12393.2419

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ دکتر رضا تهرانی


تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 149-168

10.22080/jem.2017.11884.2361

علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ مرضیه میرزایی فر


شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار

دوره 8، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 163-188

10.22080/jem.2017.11849.2356

عباسعلی رستگار؛ مراد مسافری قمی؛ حمیدرضا یزدانی؛ دکتر عادل آذر؛ حسین دامغانیان