نمایه نویسندگان

ا

 • امانی بنی، مجتبی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]

ب

 • باقری قره بلاغ، هوشمند خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 129-152]

پ

 • پنبه کار، عباس شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 153-177]

ت

 • تیموری، هادی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]

ج

 • جعفری، زهرا ارزیابی تامین‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان با ترکیب روش های دمپستر شافر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 115-150]
 • جعفری، مصطفی بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]

ح

 • حکیمی، ایمان بررسی تأثیر یادگیری‌مداری بر عملکرد محصول جدید: تبیین نقش واسط قابلیت دوسو توانی و چابکی سازمانی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-136]

خ

 • خلیقی پور، سید عباس تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]

د

 • دانایی فرد، حسن تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]
 • دلخواه، جلیل وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 13-34]
 • دنیایی، معصومه تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]
 • دولتشاه، پیمان طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 151-184]

ر

 • رحمانی، سوما تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]
 • رستمی، فاطمه ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 57-85]

ز

 • زارعی، عظیم واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]

س

 • سیادت، سید علی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]
 • سهرابی، مریم متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]

ش

 • شائمی برزکی، علی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]

ط

 • طاهرپور کلانتری، حبیب الله تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]
 • طباطبایی نسب، زهره بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • طباطبایی نسب، سیدمحمد بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]

ع

 • عزیزی، مصطفی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]
 • علیپور، وحیده بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • علیزاده ثانی، محسن شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 153-177]
 • علیزلده ثانی، محسن تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]

ف

 • فلاح لاجیمی، حمیدرضا ارزیابی تامین‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان با ترکیب روش های دمپستر شافر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 115-150]

ق

 • قربانی، علی پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 205-227]

گ

 • گنجعلی، اسداله تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]

م

 • مجیدپور، مهدی تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]
 • محمدحسینی، نسرین وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 13-34]
 • مرادی، علیرضا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • مرادی، هادی واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • مزروعی نصرابادی، اسماعیل طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 151-184]
 • معروفی نقدهی، فخرالدین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • ملیحی، سید احسان متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 129-152]
 • منصوری مؤید، فرشته وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 13-34]
 • مهراب پور، مجتبی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • مهری بازقلعه، عاطفه بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • موقر، مرتضی شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 153-177]

ن

 • نایب زاده، شهناز بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • نبوی چاشمی، سید علی پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 205-227]
 • نصر اصفهانی، علی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]
 • نظری، محسن ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 57-85]
 • نعلچی کاشی، علیرضا بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • نمامیان، فرشید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]

و

 • ورمقانی، مریم خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 129-152]
 • ولی پور خطیر، دکترمحمد تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 205-227]
 • یزدخواستی، علی طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 151-184]
 • یوسف بروجردی، راضیه تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]