نمایه نویسندگان

آ

 • آماده، حمید بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]

ا

 • اخوان صراف، احمد رضا تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • انصاری، منوچهر تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • اورعی یزدانی، بدرالدین بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]

ب

 • باجلان، سعید بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • بختیارنصرآبادی، حسنعلی بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • براری، مجتبی بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]

پ

 • پرتوی، محمد بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]

ت

 • تهرانی، رضا بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • توفیقی رخی، غلامرضا بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]

ج

 • جعفرپور، محمود بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • جعفرنژاد، احمد ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]

د

 • درویش، مریم ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]

ر

 • رجایی پور، سعید بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • رنجبریان، بهرام بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]

ز

 • زارع، علی تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]

س

 • سلیمی، قربانعلی بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]

ش

 • شاکری، رؤیا ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]

ط

 • طاهر پور، فاطمه بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]

ق

 • قلی پور، رحمت الله بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]

م

 • محمودزاده، محمود اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 107-130]
 • مقدمی، مجید بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]

ن

 • نادری، ناهید بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • نیلفروش زاده، مریم تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]

ه

 • هویدا، رضا بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]

ی

 • یعقوبی، نورمحمد ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • یعقوبی، نور محمد بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]