اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت ضوابط و شرایط پژوهشنامه و ارسال اسکن فرم تکمیل شده واگذاری مقالات از جهت رعایت اصول اخلاقی ضروری است.

مصادیق عمده تخلفات پژوهشی به شرح زیر می باشد: 

 • سوء رفتارهای پژوهشی
 • عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان
 •  عدم رعایت حقوق آزمودنی ها
 • جعل داده ها
 • تحریف داده ها
 • سرقت علمی
 • اجاره ی علمی
 • عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
 • انتشار مجدد
 • همپوشانی انتشارات
 • خرید و فروش آثار پژوهشی
 • جعل هویت

 درخصوص ریز مصادیق تخلفات پژوهشی لطفا به لینک زیر مراجعه شود.

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد.

لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 

پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.