اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2614
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 2194

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 172
تعداد مشاهده مقاله 562860
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 334837
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 5 %