اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2507
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 2127

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 155
تعداد مشاهده مقاله 531394
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 316647
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 5 %