اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2344
تعداد پذیرش 111
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1971
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1580

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 934162
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 294762
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 213 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 5 %