اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2468
تعداد پذیرش 135
تعداد عدم پذیرش 2091

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 525068
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 310868
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 5 %