پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آعاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و حیطه مدیریت عالی سازمان به کار خود ادامه می دهد.. این نشریه در پایگاه های ISC و SID و magiran و پرتال علوم انسانی نمایه شده است و مقالاتی درحوزه تصمیم های استراتژیک، تفکر استراتژیک و موضوعات فراگیر سازمانی و مسایلی که مدیران اجرایی با آن مواجه هستند، به صورت تحقیقات دانشگاهی منتشر می کند. مقالات در حوزه مدیریت اجرایی در زمینه های زیر قابل بررسی خواهد بود.

-       مدیریت سازمانی (چالش های کسب و کار -اخلاق و مسئولیت اجتماعی - تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

-        مدیریت استراتژیک (استراتژی های تولید - استراتژی های بازار- استراتژی های سرمایه گذاری - استراتژی های منابع انسانی)

-        فناوری اطلاعات(سیستم اطلاعاتی مدیریت -مدیریت دانش -برون سپاری )

-         سیاست های نوآورانه تولیدی (نواوری -چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

-        مدیریت تولید و عملیات (نوآوری -تحقیق و توسعه - زنجیره تولید - زنجیره ارزش - بهره وری)

-         مدیریت کار آفرینی سازمانی ( سیاستهای کارافرینانه -کارآفرینی سازمانی)

 رعایت ضوابط و شرایط پژوهشنامه و  مفاد راهنمای نویسندگان در ارسال مقالات  و ارسال

اسکن فرم تکمیل شده تعهدنامه و  فرم تعارض منافع در فرایند بررسی مقاله الزامی است. متذکر می‌شود شود بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر ویا دبیر تخصصی صورت می گیرد

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد.

براساس آخرین رتبه‌بندی سال 1396 وزارت علوم - تحقیقات و فناوری پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران دارای درجه A  می‌باشد.

 این نشریه از قوانین COPE پیروی می کند.

لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نحوه پرداخت هزینه ها

 با کمال خرسندی به اطلاع می رساند درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه نشریات دانشگاه مازندران فعال شده و هم اکنون پرداخت آنلاین برای نویسندگان محترم امکان پذیر شده است. نویسندگان مسئول محترم می توانند در مرحله پرداخت هزینه ها به پروفایل مقاله خود مراجعه و وارد صفحه پرداخت اینترنتی شده و به صورت آنلاین اقدام به پرداخت هزینه نمایند.  

پس از بررسی اولیه مقاله و تایید هیات تحریریه محترم مجله، لازم است هزینه داوری به مبلغ 60000  تومان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه نشریه پرداخت گردد. همچنین پس از پذیرش نهایی مقاله، ضروری است مبلغ 150000 تومان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه نشریه بابت هزینه انتشار پرداخت شود.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-500 

مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

1. مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها

صفحه 13-40

10.22080/jem.2020.17909.3087

ندا حسن پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

2. برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا

صفحه 41-65

10.22080/jem.2020.17837.3074

سیدمهدی رضوی؛ موسی بزرگ اصل؛ میثم امیری


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

3. تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب

صفحه 67-94

10.22080/jem.2020.17905.3085

نادر امانی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایران زاده


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

5. اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران

صفحه 125-148

10.22080/jem.2020.17742.3059

ایوب محمدیان؛ فاطمه میرباقری؛ علیرضا قربانی


مدیریت کارآفرینی سازمانی(سیاستهای کارآفرینانه -کارآفرینی سازمانی)

6. ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

صفحه 149-180

10.22080/jem.2020.18140.3117

سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


مدیریت تولید و عملیات(نوآوری -تحقیق و توسعه -زنجیره تامین -زنجیره اززش -بهره وری)

7. بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی

صفحه 181-209

10.22080/jem.2020.18114.3115

احمد احمد جعفر نژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

8. شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری)

صفحه 211-238

10.22080/jem.2020.18135.3116

مهران رضوانی؛ نادر سیدامیری؛ بهنام میرزایی