پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آعاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و حیطه مدیریت عالی سازمان به کار خود ادامه می دهد.. این نشریه در پایگاه های ISC و SID و magiran و پرتال علوم انسانی نمایه شده است و مقالاتی درحوزه تصمیم های استراتژیک، تفکر استراتژیک و موضوعات فراگیر سازمانی و مسایلی که مدیران اجرایی با آن مواجه هستند، به صورت تحقیقات دانشگاهی منتشر می کند. مقالات در حوزه مدیریت اجرایی در زمینه های زیر قابل بررسی خواهد بود.

-       مدیریت سازمانی (چالش های کسب و کار -اخلاق و مسئولیت اجتماعی - تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

-        مدیریت استراتژیک (استراتژی های تولید - استراتژی های بازار- استراتژی های سرمایه گذاری - استراتژی های منابع انسانی)

-        فناوری اطلاعات(سیستم اطلاعاتی مدیریت -مدیریت دانش -برون سپاری )

-         سیاست های نوآورانه تولیدی (نواوری -چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

-        مدیریت تولید و عملیات (نوآوری -تحقیق و توسعه - زنجیره تولید - زنجیره ارزش - بهره وری)

-         مدیریت کار آفرینی سازمانی ( سیاستهای کارافرینانه -کارآفرینی سازمانی)

 

رعایت ضوابط و شرایط پژوهشنامه و  مفاد راهنمای نویسندگان در ارسال مقالات  و ارسال

اسکن فرم تکمیل شده واگذاری مقالات در فرایند بررسی مقاله الزامی است. متذکر می شود بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر ویا دبیر تخصصی صورت می گیرد

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد.

این نشریه از قوانین COPE پیروی می کند.

لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نحوه پرداخت هزینه ها

 با کمال خرسندی به اطلاع می رساند درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه نشریات دانشگاه مازندران فعال شده و هم اکنون پرداخت آنلاین برای نویسندگان محترم امکان پذیر شده است. نویسندگان مسئول محترم می توانند در مرحله پرداخت هزینه ها به پروفایل مقاله خود مراجعه و وارد صفحه پرداخت اینترنتی شده و به صورت آنلاین اقدام به پرداخت هزینه نمایند.  

پس از بررسی اولیه مقاله و تایید هیات تحریریه محترم مجله، لازم است هزینه داوری به مبلغ 60000  تومان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه نشریه پرداخت گردد. همچنین پس از پذیرش نهایی مقاله، ضروری است مبلغ 150000 تومان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه نشریه بابت هزینه انتشار پرداخت شود.

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-400 

مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

1. واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط

صفحه 13-37

عظیم زارعی؛ هادی مرادی


مدیریت سازمانی(چالشهای کسب وکار -اخلاق و مسولیت اجتماعی -تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

2. بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین)

صفحه 73-95

وحیده علیپور؛ مصطفی جعفری؛ عاطفه مهری بازقلعه


فناوری اطلاعات( مدیریت دانش -سیستم اطلاعاتی -برون سپاری)

3. متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار

صفحه 39-72

سید احسان ملیحی؛ مریم سهرابی


مدیریت استراتژیک(استراتژهای منابع انسانی- استراتژی های تولید- استراتژی های سرمایه گذاری- استراتژی های بازار و رقابتی)

4. بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند

صفحه 97-128

علیرضا نعلچی کاشی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ شهناز نایب زاده؛ زهره طباطبایی نسب