آمار  کلی نشریه از سال 1390 تا کنون

عنوان

ارقام

تعداد مقالات ارسال شده

2418

تعداد مقالات رد شده

2037

تعداد پذیرش

135

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

24

درصد پذیرش سال1399

12%

متوسط زمان پذیرش

182

متوسط زمان انتشار بعد از پذیرش

77

متوسط زمان عدم پذیرش

87

متوسط زمان داوری

21

تعداد پایگاه های نمایه شده

6

تعداد داوران فعال

114

 

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح تحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد.

 ضریب تاثیر (IF) "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" دانشگاه مازندران در سال 1397در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 0.429 بوده و دارای کیفیت  (Q2) است.  همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1399، این پژوهشنامه دارای رتبه (ب) می‌باشد.

 طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

از کلیه داوران عزیز تقاضا می‌شود شناسه ORCID  خود را از سامانه مربوط اخذ و در پروفایل خود قراردهند. ضمن سپاس از همکاری داوران محترم تقاضا می‌شود جهت پرداخت حق الزحمه داوری صرفا شماره شبا یا شماره حساب بانک تجارت را در پروفایل خود قراردهند.

 لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شماره جاری: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-600 

مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

1. طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان)

صفحه 13-41

10.22080/jem.2021.18017.3103

سعید قاسمی؛ کرم الله دانش فرد؛ عبدالخالق غلامی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

2. تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش‌ و مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 43-69

10.22080/jem.2021.17623.3046

احمد رمضانپور نصیرمحله؛ مهدی همایون فر


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

3. شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران (

صفحه 71-102

10.22080/jem.2021.18790.3198

چنگیز محمدی زاده؛ مجتبی طبری؛ اسدالله مهرارا؛ محمدرضا باقرزاده


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

9. نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی

صفحه 241-267

10.22080/jem.2020.18424.3160

علیرضا بستانی؛ محمد رضا زالی؛ نظام الدین فقیه؛ اسداله کردنائیج


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

10. مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری

صفحه 269-294

10.22080/jem.2021.18998.3233

سرور سفیدگر؛ علیرضا علی احمدی؛ حسین علی احمدی جشفقانی


ابر واژگان