آمار  کلی نشریه از سال 1390 تا کنون

عنوان

ارقام

تعداد مقالات ارسال شده

2418

تعداد مقالات رد شده

2037

تعداد پذیرش

135

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

24

درصد پذیرش سال1399

12%

متوسط زمان پذیرش

182

متوسط زمان انتشار بعد از پذیرش

77

متوسط زمان عدم پذیرش

87

متوسط زمان داوری

21

تعداد پایگاه های نمایه شده

6

تعداد داوران فعال

114

 

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح تحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد.

 ضریب تاثیر (IF) "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" دانشگاه مازندران در سال 1397در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 0.429 بوده و دارای کیفیت  (Q2) است.  همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1399، این پژوهشنامه دارای رتبه (ب) می‌باشد.

 طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

از کلیه داوران عزیز تقاضا می‌شود شناسه ORCID  خود را از سامانه مربوط اخذ و در پروفایل خود قراردهند. ضمن سپاس از همکاری داوران محترم تقاضا می‌شود جهت پرداخت حق الزحمه داوری صرفا شماره شبا یا شماره حساب بانک تجارت را در پروفایل خود قراردهند.

 لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شماره جاری: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-600 

مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

1. خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن )

صفحه 1-28

10.22080/jem.2021.18950.3226

رضا سپهوند؛ میثم جعفری؛ سمانه قهرمانی


ابر واژگان