کلیدواژه‌ها = احساس مثبت نسبت به کار و عملکرد وظیفه ای
تعداد مقالات: 1
1. احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-5

اصغر مشبکی اصفهانی؛ حجت وحدتی؛ سید عبدالرضا موسوی