کلیدواژه‌ها = مدل تعالی کیفیت اروپایی
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-5

محمد رضا شجاعی؛ محمد رضا ابراهیمی؛ سیده سروناز سلیلی