کلیدواژه‌ها = آموزش فنی و حرفه‌ای
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 269-294

10.22080/jem.2021.18998.3233

سرور سفیدگر؛ علیرضا علی احمدی؛ حسین علی احمدی جشفقانی


2. نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان

دوره 4.1، شماره 16، پاییز و زمستان 1383، صفحه 37-50

علی‌اکبر امین‌بیدختی