کلیدواژه‌ها = اعداد فازی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی)

دوره 1، شماره 36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-62

احمد جعفرنژاد؛ مریم درویش