موضوعات = مدیریت استراتژیک
تعداد مقالات: 17
2. طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-95

10.22080/jem.2019.16043.2860

فرزاد اسماعیلی سالومحله؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ عادل آذر


3. مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-66

10.22080/jem.2019.16654.2924

علی هدایتی؛ ابراهیم صالحی عمران


4. تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-145

10.22080/jem.2019.14964.2754

قدرت اله برزگر؛ فاطمه فولادی سوادکوهی؛ سوسن یعقوبی؛ ندا مهرپویافر


5. طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-87

10.22080/jem.2018.14346.2704

موسی اسلامیان؛ رحمت اله قلی پور؛ هادی همتیان


6. فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-119

10.22080/jem.2019.2168

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


7. تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-190

10.22080/jem.2018.13626.2550

سحر بیگدلی؛ هوشنگ تقی زاده؛ علیرضا بافنده زنده


12. رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-5

احمدرضا قاسمی؛ محمدحسن ملکی؛ اصف کریمی


13. بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-3

مهرداد مدهوشی؛ محمدرضا طبیبی؛ وحید نورنژاد ونوش


14. شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-1

سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ مجید جمالی


15. بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1

اسد اله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی؛ محمد هادی ساسانی؛ جلیل دلخواه


16. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-5

مصطفی صفدری رنجبر؛ محسن اکبرپور شیرازی