موضوعات = مدیریت استراتژیک
تعداد مقالات: 17
1. بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-173

فرزانه انوشیروانی؛ رحمان ساعدی


2. طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-95

فرزاد اسماعیلی سالومحله؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ عادل آذر


3. مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-66

علی هدایتی؛ ابراهیم صالحی عمران


4. تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-145

قدرت اله برزگر؛ فاطمه فولادی سوادکوهی؛ سوسن یعقوبی؛ ندا مهرپویافر


5. طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-87

موسی اسلامیان؛ رحمت اله قلی پور؛ هادی همتیان


6. فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-119

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


7. تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-190

سحر بیگدلی؛ هوشنگ تقی زاده؛ علیرضا بافنده زنده


9. توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-110

سلیمان ایرانزاده؛ الهام سرایی نیا


10. طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران).

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-37

علی فرهادی محلی؛ مرتضی موسی خانی؛ مجتبی طبری


12. رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-5

احمدرضا قاسمی؛ محمدحسن ملکی؛ اصف کریمی


13. بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-3

مهرداد مدهوشی؛ محمدرضا طبیبی؛ وحید نورنژاد ونوش


14. شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-1

سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ مجید جمالی


15. بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1

اسد اله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی؛ محمد هادی ساسانی؛ جلیل دلخواه


16. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-5

مصطفی صفدری رنجبر؛ محسن اکبرپور شیرازی