موضوعات = مدیریت استراتژیک
تعداد مقالات: 17
طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 20، اسفند 1397، صفحه 67-95

10.22080/jem.2019.16043.2860

فرزاد اسماعیلی سالومحله؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ عادل آذر


فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

دوره 10، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 89-119

10.22080/jem.2019.2168

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 121-145

10.22080/jem.2019.14964.2754

قدرت اله برزگر؛ فاطمه فولادی سوادکوهی؛ سوسن یعقوبی؛ ندا مهرپویافر


شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 1-1

سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ مجید جمالی


بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان

دوره 7، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 3-3

مهرداد مدهوشی؛ محمدرضا طبیبی؛ وحید نورنژاد ونوش


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها

دوره 6، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 5-5

مصطفی صفدری رنجبر؛ محسن اکبرپور شیرازی


بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 1-1

اسد اله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی؛ محمد هادی ساسانی؛ جلیل دلخواه